Rzeszów
grupa 300 osób powracająca z pielgrzymki do Starego Borku zatrzymała się przed budynkiem Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie i zaczęła wznosić okrzyki: „Niech żyje demokracja", „Niech żyje «Solidarność»", „Uwolnić internowanych".