Włocławek
w ośrodku odosobnienia w Milęcinie zorganizowano protestacyjną głodówkę internowanych.