Rzeszów
część internowanych w ośrodku odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa odmówiła podporządkowania się decyzjom kierownictwa ośrodka i zabarykadowała się w celach - użyto siły fizycznej i przywrócono porządek,