Legnica
zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin osób internowanych w Zakładach Górniczych „Rudna".