Gdańsk
uszkodzono akumulatory w lokomotywie elektrycznej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego [„Gdańsk"] w Gdańsku.