Wrocław
trwały strajki w następujących zakładach:- Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „Inco",- Zakłady „Wrozamet",- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego nr l we Wrocławiu.