Katowice
strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna",- Huta „Katowice"