Warszawa
w Zakładach Mechanicznych im. M. Nowotki w Warszawie 30 pracowników na znak solidarności z internowanymi zaczęło nosić biało-czerwone kokardy.