Białystok
stycznia w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejo-wego [im. Nowotkij w Łapach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy dla osób internowanych i ich rodzin.