Poznań
na 2 wydziałach Zakładów Mechanicznych im. H. Cegielskiego w Poznaniu na l minutę przerwało pracę 2 tysiące pracowników dla uczczenia górników poległych w KWK „Wujek".