Katowice
strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" - w strajku uczestniczy 800 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Huta „Katowice",- Przedsiębiorstwo „Montomet" w Piekarach Śląskich