Gdańsk
w dalszym ciągu trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Zarząd Portu Gdańsk,- Rafineria Północna,- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo",- Fabryka Domów w Kokoszkach,- Stocznia Jachtowa im. Conrada,- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta",- Zakłady Techniki Okrętowej13,- Przedsiębiorstwo „Elektromontaż",- Fabryka Łożysk Ślizgowych „Bimet",- Zakłady „Elmor",- Zakłady „Spelwar",- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig",- Przedsiębiorstwo „Centrostal",- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych [w Gdańsku],- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyj-nych,- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster",- Zakłady Opakowań Blaszanych „Opakomer",- Zakłady Wierceń Geologicznych,- Zakład Produkcyjn[o-Naprawczy] Mechanizacji Rolnictwa.