Wrocław
strajki trwały w następujących zakładach:- Dolnośląskie Zakłady [Wytwórcze] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" - w strajku bierze udział 790 pracowników,- Zakłady „Polar",- Zakłady „Mera-Elwro",- Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „Inco",- Zakłady „Wrozamef - w strajku uczestniczy załoga odlewni,- Fabryka Wagonów „Pafawag" - w strajku bierze udział załoga jednego wydziału produkcyjnego. Na dwóch innych wydziałach przerwano pracę na kilka minut dla uczczenia pamięci górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek",- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego [nr 1] - w strajku bierze udział 300 osób,na placu Grunwaldzkim 2 tysiące studentów wracających z pogrzebu pracownika naukowego usiłowało zorganizować demonstrację - interweniowały siły porządkowe, rozpraszając zgromadzonych.