Ciechanów
w Zakładach „Instal" w Nasielsku włączono syreny alarmowe i zwołano masówkę dla uczczenia pamięci górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek"