Tarnów
w Dębicy ujawniono nieformalną 3-osobową grupę (l uczeń i 2 osoby dorosłe), która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek.