Olsztyn
w Iławie ujawniono 10-osobową nieformalną grupę młodzieżową, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek