Katowice
w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacyjnych Budownictwa w Ogrodzicńcu wsypano piasek do chłodnic i silników 7 podnośników spalinowych.