Wrocław
w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu ujawniono pogróżkowe ulotki wobec niektórych pracowników zakładu.