Warszawa
kwietnia pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - Ryszard Herczyński - przystąpił do kolportowania wydawanego przez siebie „Kodeksu moralnego naukowca" wraz z poradnikiem nauczyciela, inspirującym do propagowania negatywnych postaw politycznych.