Sieradz
w Szkole Podstawowej nr 4 ujawniono nielegalną organizację pod nazwą Faszystowska Armia Narodowa, której członkowie posługiwali się na terenie Zduńskiej Woli faszystowską symboliką,- w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli ujawniono 7-osobową nielegalną organizację pod nazwą Konfederacja Obrony Kruczej, która zamierzała podjąć działalność propagandową.