Legnica
w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzęto-wym Budownictwa „Transbud" w Legnicy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin.