Krosno
internowani w ośrodku odosobnienia w Uhercach zorganizowali bunt - zlikwidowany przez Służbę Więzienną.