Kraków
70% (na 4500) pracowników Walcowni Zimnej Blach w Kombinacie Hutniczym im. W. Lenina w Krakowie podpisało petycję w sprawie wznowienia działalności przez NSZZ „Solidarność", z zamiarem skierowania jej do Sejmu PRL.