Gdańsk
w Kartuzach ujawniono nieformalną 19-osobową grupę uczniów miejscowych szkół, którzy posługiwali się faszystowską symboliką oraz wykonywali i kolportowali ulotki