Tarnów
w Spółdzielni Pracy „Tarnowska Odzież na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu wywieszono czarną flagę.