Gdańsk
w ciągu dnia na terenie Gdańska miały miejsce demonstracje i wystąpienia uliczne, w czasie których wielokrotnie interweniowały siły zwarte, rozpraszając agresywny tłum 4000, zatrzymano 360.- w tym samym dniu strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 12,- Rafineria Północna,- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo",- Gdyńska Stocznia Remontowa „Nauta",- Zarząd Portu Gdańsk,- Fabryka Domów w Kokoszkach,- Stocznia Jachtowa im. Conrada*,- Stocznia [Gdańska] im. Lenina,- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego [„Gdańsk"],- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig" - Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal"