Bielsko - Biała
w Fabryce Papieru [„Solali"] w Żywcu grupa pracowników podjęła modły przed pomieszczeniem biurowym, w którym znajdowała się siedziba Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność"