Toruń
w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów Budownictwa Rolniczego „Prombet" w Golubiu-Dobrzyniu nadano przez radiowęzeł zakładowy audycję R[adia] W[olna] E[uropa].