Szczecin
w kościele pw. św. Jana w Stargardzie Szczecińskim osoby świeckie podczas trwania nabożeństwa przeprowadziły zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność".