Poznań
w ośrodku odosobnienia w Gębarzewie k. Poznania protestacyjny strajk głodowy prowadziło 11 internowanych.