Kalisz
w ośrodku odosobnienia w Ostrowiu Wielkopolskim w protestacyjnym strajku głodowym brało udział 3 internowanych.