Siedlce
w Garwolinie przed tablicą Józefa Piłsudskiego ufundowaną przez NSZZ „Solidarność" złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.