Lublin
w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie o godzinie 12°° kilkunastu pracowników na okres 15 minut wyłączyło maszyny, pozorując wykonywanie prac porządkowych,około godziny 22.00 przy pomniku Konstytucji 3 Maja na placu Litewskim w Lublinie grupa ok. 100 osób zapaliła znicze oraz złożyła kwiaty z napisami na szarfach: „«Solidarność» żyje", „Niezależne Zrzeszenie Studentów".