Wrocław
w Zajezdni nr 8 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób aresztowanych, internowanych i ich rodzin.