Warszawa
na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej rozpoczęto zbieranie podpisów pod listem do prof. Henryka Samsonowicza, wyrażającym żal z powodu ustąpienia ze stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego,- na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano demonstrację studentów w sprawie uwolnienia osób internowanych,- w holu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wywieszono wywiad udzielony przez b. działacza KSS--KOR zachodniemu dziennikowi „Der Spiegel".- na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano otwarte zebranie Rady Wydziału, w którym wzięło udział 300 osób - zebranie przerodziło się w demonstrację, protestującą przeciwko ustąpieniu prof. Henryka Samsonowicza ze stanowiska rektora uczelni,- Rady Wydziałów: Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Geografii, Historii, Polonistyki, Chemii, Fizyki Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęły protestacyjne uchwały przeciwko ustąpieniu prof. H. Sam sonowicza ze stanowiska rektora uczelni,- w Ursusie przed obeliskiem [ku czcij wydarzeń czerwcowych 1976 roku rozpoczęto masowe składanie kwia tów i zapalono znicze.