Gdańsk
uszkodzono tablicę informacyjno-propagandową Komitetu Zakładowego PZPR w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.