Bielsko - Biała
na Wydziale Nawijalni w Zakładach Maszyn Elektrycznych „[Ema] Indukta" w Bielsku-Białej 30 pracowników wyłączyło na okres l minuty maszyny dla uczczenia pamięci górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek" - W bielskich Zakładach Sprzętu Sportowego „Polsport" w Bielsku-Białej o godzinie 12 włączono syrenę alarmową, a następnie na okres 10 minut wyłączono dopływ energii elektrycznej, powodując przerwanie pracy przez cały zakład.- w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych „Befama" grupa pracowników w manifestacyjny sposób nosiła plakietki NSZZ „Solidarność" z czarną wstążką.