Białystok
36 pracowników (na 70 zatrudnionych) [Krawieckiej] Spółdzielni Pracy „Pokój" w Białymstoku odmówiło podjęcia wynagrodzenia za miesiąc marzec br. na skutek obniżenia przysługującej im prowizji o 8%.