Lublin
trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego,- Fabryka Samochodów Ciężarowych,- Oddział „Mostostalu" w Puławach