Kraków
trwały strajki w następujących zakładach:- Zakłady „Unitra-Telpod",- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina,- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe.