Katowice
przy użyciu sił porządkowych spowodowano zakończenie strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek". W czasie działań doszło do użycia broni palnej w obronie własnej.- w tym samym dniu strajk trwał nadal w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze" - w strajku udział bierze 1500 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian" - w strajku udział bierze 4500 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja" - w strajku udział bierze 4500 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" -- w strajku udział bierze 2000 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „l Maja" - w strajku bierze udział 400 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit" - Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos" - w strajku uczestniczy 1500 pracowników,- Huta „Katowice",- Zakład Remontowy Przemysłu Metali Nieżelaznych - w strajku uczestniczy 150 pracowników.