Elbląg
strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Zamech",- Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Truso",- Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Makop",- Elbląskie Zakłady Napraw Samochodowych,- Elbląskie Zakłady Meblowe,- Zakłady Celulozowo-Papiernicze,