Bydgoszcz
zorganizowano strajk w Bydgoskiej Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz" w Bydgoszczy