Szczecin
na placu Zwycięstwa w Szczecinie ułożono krzyż z kwiatów, przy którym zebrała się grupa 50 osób wznosząc okrzyki: „Niech żyje Solidarność" - zatrzymano 17 osób.