Katowice
w Hucie „Jedność" w Siemianowicach Śląskich nastąpiło przepalenie trzonu pieca martenowskiego i ucieczka 70 ton stali na halę lejniczą - straty materialne ok. 3 milionów złotych.