Gdańsk
w godzinach wieczornych nadano w Gdańsku 12-minutową audycję „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkich.- emerytowany funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku otrzymał kilka telefonów pogróżkowych w związku z uprzednio wykonywaną pracą.