Elbląg
do dyrektora szkoły gminnej w Nowako-wie, gmina Elbląg, przybyła delegacja rodziców domagając się ponownego zawieszenia krzyży w klasach.