Włocławek
zorganizowano protestacyjny strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gazyfikacji Bezprzewodowej w Rypinie.