Tarnów
strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Ponar",- Zakład Przetwórstwa Hutniczego w Bochni,- Kopalnia Soli,- Zakład Naczyń Kamionkowych,- Zakłady Azotowe,- Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel".