Łódź
trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia",- Przędzalnia Czesankowa „Polamil",w tym samym dniu przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" zbierały się tłumy, palono znicze i świece, wznoszono wrogie okrzyki, e"2000 osób"e,